ความเรียบง่ายเพิ่มความซับซ้อน

ทำให้การทดสอบมีความท้าทาย แต่ไม่ยากเกินไป สร้างการทดสอบที่ยากพอที่จะเปิดเผยว่านักเรียนรู้จักเนื้อหาเหล่านี้ได้ดีเพียงใด แต่พอที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ (80 เปอร์เซ็นต์) ได้คะแนนผ่านได้ การเรียกดูข้อมูลและการตอบคำถามอย่างถูกต้องช่วยเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การตอบสนองไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความทรงจำที่ไม่ถูกต้อง