อิตาลีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามในยูโรโซน

สาเหตุของความวิตกกังวลของยุโรปคือในขณะที่อิตาลีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามในยูโรโซนมี GDP มากกว่า 2 ล้านล้านยูโร แต่ก็มีหนี้สินเป็นจำนวนมาก กฎกติกายูโรโซนระบุว่าประเทศต่างๆควรรักษาระดับการขาดดุลต่อ GDP ไว้ไม่ถึง 3% ของ GDP ซึ่งเป็นไปตามแผนของอิตาลี แต่ยังคงให้หนี้ของประเทศอยู่ที่ 60% ของ GDP หรือน้อยกว่า

หลายประเทศเกินวงเงินหนี้ที่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ แต่เกือบร้อยละ 132 ของ GDP ประเทศอิตาลีมีอัตราสูงสุดเป็นอันดับสองในกลุ่ม เมื่อกรุงบรัสเซลส์ได้รับร่างงบประมาณของอิตาลีกล่าวว่าการปฏิเสธของประเทศในการรับมือกับหนี้ของตนและเป็นเรื่องที่สำคัญมากถึงสามเท่าของการขาดดุลตามแผนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ อิตาลีในขณะเดียวกันยืนยันว่าการลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเริ่มต้นเศรษฐกิจอิตาลีที่ซบเซาและลดความทุกข์ทรมานของพลเมืองของตน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *