เปิดเผยบัญชี พล.ต.อ.สมยศ มีทรัพย์สินกว่า 355 ล้านบาท

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน “พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง” หลังพ้นจากตำแหน่ง สนช. พบมีทรัพย์สิน 355 ล้านบาท ลดลงจากก่อนเข้ารับดำรงตำแหน่งเพียง 480,000 บาท ไม่พบรายการกู้ยืมเงินจากเสี่ยกำพล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง กรณีพ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

พบว่ามีทรัพย์สิน รวมกับนางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง คู่สมรส ทั้งสิ้น 358,683,700 บาท หนี้สิน จำนวน 3,313,473 บาท รวมทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 355,370,227บาท ซึ่งมีทรัพย์สินลดลงจากก่อนเข้าดำรงตำแหน่ง สนช. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จำนวน 487,499บาท ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 355,857,726บาท

แต่ที่น่าสนใจ คือการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้ ปรากฎเพียงตัวเลขการกู้ยืมเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น จำนวน 3,313,473บาท ซึ่งน้อยกว่าปี 2557 ที่มีบัญชีการกู้เงิน จำนวน 13,947,446 บาท และยังไม่ปรากฎจำนวนหนี้สิน ที่พล.ต.อ.สมยศ เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ากู้ยืมมาจากนาย นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ กว่า 300 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการแสดงบัญชีสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน จำนวน 40,792,600 บาท ซึ่งไม่แตกต่างจากก่อนการเข้ารับตำแหน่งด้วย.-สำนักข่าวไทย