หมู่บ้านทอผ้าโสร่งหางกระรอก บ้านประทุน

หมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านประทุน คือ ผ้าโสร่งหางกระรอก ซึ่งต้องใช้ไหมตีเกลียวให้เป็นหางกระรอกเท่านั้น จึงจะทอลายผ้าออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยชาวบ้านจะทอผ้าอยู่ภายในบ้านของตนเองทุกวัน ผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและซื้อหาผลิตภัณฑ์ผ้าโสร่งหางกระรอกได้โดยตรงจากผู้ทอในแต่ละบ้าน และหากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรพาเยี่ยมชม

สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทุน เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand