สินค้าสหกรณ์ทำยอดขายทะลุ6พันกว่าล้านบาท

สินค้าสหกรณ์หน้าบานทำยอดขายทะลุกว่า6พันล้านบาท “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์”ผุดโครงการ1อำเภอ1ร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร ดันสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ทำหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า ​เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้ดำเนินโครงการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตของสหกรณ์ทั่วประเทศ

โดยวางระบบเชื่อมโยงสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆที่มีศักยภาพพร้อมเป็นตัวกลาง กับสหกรณ์จากจังหวัดต่าง ๆ ตั้งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative Distribution Center : CDC) ทำหน้าที่รองรับผลผลิตและสินค้าจากสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ มากระจายสู่ผู้บริโภคในจังหวัดของตนเอง โดยยอดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา มาจากการนำระบบโลจิสติกส์ (Logistic) มาบริหารจัดการสินค้าด้วยวิธีการรวมซื้อและรวมขาย  ทำให้ลดต้นทุนราคาสินค้าและการรวมกันขายยังเป็นการสร้างอำนาจในการต่อรองให้กับเกษตรกร และผู้บริโภคได้สินค้าราคาเป็นธรรม ปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ จำนวน 124 แห่ง ซึ่งในปี 2560 สามารถสร้างยอดจำหน่ายรวม 6พันกว่าล้านบาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews