ย้ำ ติดเครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐาน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะติดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐาน ภายในห้องน้ำต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีพร้อมย้ำ กลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุ ควรดูแลใกล้ชิด ขณะอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พบผู้เป็นลมหมดสติในห้องน้ำขณะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สจำนวน 5 รายในจังหวัดเชียงใหม่

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน และห้องน้ำไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี จากเหตุการณ์ดังกล่าว ประชาชนที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยโดยเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นฯ ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ กรณีที่ไม่มีพัดลมระบายอากาศ หรือพัดลมระบายอากาศไม่ทำงาน หรือไม่มีช่องระบายอากาศ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส แต่หากจำเป็นต้องใช้ให้เปิดประตูไว้ในขณะอาบน้ำเพื่อให้ระบายอากาศได้กรณีอาบน้ำติดต่อกันหลายคน ให้เปิดพัดลมระบายอากาศและเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ อย่างน้อย10- 15 นาที เพื่อให้อากาศถ่ายเทก่อนที่คนถัดไปจะอาบน้ำต่อ หากมีคนอาบน้ำนานผิดปกติให้รีบช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจควรมีผู้คอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะอาบน้ำ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth