นักศึกษาเกาหลีใต้แสดงพลังหนุนชาวฮ่องกง

การเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงได้แนวร่วมในเกาหลีใต้ เมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้แสดงพลังสนับสนุนชาวฮ่องกงที่ต่อต้านอิทธิพลของทางการปักกิ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานักศึกษาเกาหลีใต้หลายร้อยคนจัดการชุมนุมสนับสนุนฮ่องกง ขณะที่พวกเขาเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง

ขณะนี้กับการเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้ในคริสต์ทศวรรษที่ 80 กิจกรรมของนักศึกษาเกาหลีใต้สร้างความไม่พอใจต่อนักศึกษาจีนในเกาหลีใต้ โดยนักศึกษาจีนเหล่านี้มักมองว่าผู้ประท้วงในฮ่องกงเป็นกลุ่มซ้ายจัด นักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่ถูกกล่าวหาว่าพ่นสีแสดงการต่อต้านลงบน “Lennon Walls” ซึ่งเป็นคำเรียกพื้นที่แสดงการสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกง ข้อมูลจากการะทรวงศึกษาเกาหลีใต้ระบุว่า ในประเทศมีนักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่ 71,000 คน คิดเป็น ร้อยละ 44.4 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติในเกาหลีใต้