ความเรียบง่ายเพิ่มความซับซ้อน

ทำให้การทดสอบมีความท้าทาย แต่ไม่ยากเกินไป สร้างการทดสอบที่ยากพอที่จะเปิดเผยว่านักเรียนรู้จักเนื้อหาเหล่านี้ได้ดีเพียงใด แต่พอที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ (80 เปอร์เซ็นต์) ได้คะแนนผ่านได้ การเรียกดูข้อมูลและการตอบคำถามอย่างถูกต้องช่วยเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การตอบสนองไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความทรงจำที่ไม่ถูกต้อง

ท้าทายนักเรียน แต่ให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ท้ายที่สุดเนื่องจากคำถามแบบเลือกตอบแสดงให้นักเรียนเห็นข้อมูลที่เป็นเท็จจำนวนมากจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนจะต้องทบทวนคำตอบหลังจากการจัดระดับเสร็จสิ้น ข้อเสนอแนะทำให้ผู้ทดสอบสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดและหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับคำตอบที่ถูกต้องซึ่งเป็นการคาดเดาในระดับความเชื่อมั่นต่ำในเวลาทดสอบ หนึ่งคำแนะนำจากคำแนะนำเหล่านี้ก็คือรายการที่มีหลายทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดทำให้นักเรียนคิดในรูปแบบที่มีประสิทธิผลในการเรียนรู้และสามารถวัดได้ว่าพวกเขามีทักษะและความรู้ที่ต้องการหรือไม่” “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดก็ควรทำอย่างไรให้กระบวนการในการตอบคำถามแบบเลือกสรรความเรียบง่ายเพิ่มความซับซ้อนมักจะมีผลเสียต่อทั้งการเรียนรู้และการประเมินผล