ความร่วมมือทางเทคนิคและการประชุมเชิงปฏิบัติ

โครงการของ AFD ในประเทศไทยรวมถึงความร่วมมือทางเทคนิคและการประชุมเชิงปฏิบัติการกับกระทรวงการคลังและเทศบาลนครภูเก็ตเกี่ยวกับการขนส่งในเมืองและการหาสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทยเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ความร่วมมือไตรภาคีคือที่ AFD และ TICA รวมแหล่งเงินทุนและทรัพยากรอื่น ๆ รวมถึงความรู้ทางเทคนิคเพื่อทำให้โครงการบางโครงการเสร็จสมบูรณ์

เราพยายามทำสิ่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาที่กัมพูชาซึ่งเราร่วมทุนและจัดฝึกอบรมนักกีฏวิทยาไข้เลือดออกในประเทศ Pires บอกนักข่าวชาวไทยกลุ่มหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สำนักงานใหญ่ AFD ในปารีส เรากำลังมองหาโอกาสอื่น ๆ และต้องการใช้วิธีการทำงานร่วมกับ TICA ในส่วนอื่น ๆ ของโลกโดยเฉพาะแอฟริกา