การต่อสู้กับการระบาดของไวรัส

วัสดุต้านไวรัสใหม่ที่ทำจากน้ำตาลได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อทำลายไวรัสเมื่อสัมผัสและอาจช่วยในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสการพัฒนาใหม่นี้จากทีมความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศแสดงให้เห็นถึงสัญญาในการรักษาโรคเริมความสำเร็จในการรักษาไวรัสในห้องปฏิบัติการรวมถึงการติดเชื้อทางเดินหายใจไปยังเริมที่อวัยวะเพศ

แม้ว่าในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนากิจกรรมคลื่นความถี่กว้างของวิธีการใหม่นี้อาจมีประสิทธิภาพต่อการเกิดโรคไวรัสที่แพร่หลายเช่นการแพร่ระบาดของโรคคอร์ราไวรัสในปัจจุบันสารฟอกขาวมีความสามารถในการทำลายไวรัสเมื่อสัมผัส แต่เป็นพิษร้ายแรงต่อมนุษย์และไม่สามารถนำไปใช้กับร่างกายมนุษย์โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง การพัฒนายาฆ่าเชื้อโรคจากน้ำตาลได้อนุญาตให้มียาต้านไวรัสชนิดใหม่ซึ่งทำลายไวรัส แต่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์